„Vystoupení pro rodiče a známé je výrazem poděkování za jejich podporu v hudebním vzdělávání,“ shrnul podstatu žákovského galakoncertu ředitel ZUŠ Karel Sax. Myslím si, že se dětem podařilo naplnit tuto myšlenku večera dokonale. Mladí muzikanti se představili publiku ve zhruba tříhodinovém programu. Rovněž žánrová pestrost byla bohatá. Sálem zněla lidová píseň, klasika, dechovka, jazz, dokonce i melodie z pohádek a večerníčků. Návštěvníci koncertu slyšeli pět komorních souborů, dva pěvecké sbory a dvě jazzové kapely.

„Galakoncert“ zahájil slavnostní intrádou žesťový soubor pana učitele Jaroslava Dvořáka, kde hrají mladší žáci žesťového oddělení. Dále pak následovalo úvodní slovo pana ředitele Mgr. Karla Saxe. Ten na závěr své řeči předal slovo a mikrofon dvěma žákyním naší školy – sestrám Evě a Ivaně Škraňkovým, které celý večer úspěšně moderovaly. Toto předání slova mělo pointu v tom, že od určitého okamžiku byl program v rukou našich žáků. V první polovině programu se představily komorní soubory a v druhé polovině kapely a orchestry. „Chtěl jsem, aby se tento koncert nesl v duchu: „Žáci vystupují pro své rodiče a známé, jako výraz poděkování, za jejich podporu v hudebním vzdělávání“. Myslím si, že se dětem podařilo naplnit tuto myšlenku večera dokonale.

„Nápad uspořádat takový koncert vznikl zhruba před rokem a cílem bylo prezentovat práci hudebního oboru (zejména orchestrů) podobným způsobem, jako to dělá již několik let velmi úspěšně taneční obor ZUŠ“ řekl Richard Hora, hudební pedagog a tvůrce celého večera.

Domnívám se, že akce tohoto typu mohou více zpopularizovat naši práci a zvýšit tak zájem o hudbu nejen u dětí, ale i u rodičů. V dnešní době, která fandí spíše počítačům a nejrůznějším sportovním aktivitám je hudba čím dál více v pozici „Popelky“, která je za těmito „atraktivnějšími“ aktivitami v pozadí zájmu. Tento problém není pouze problémem Svitavska, ale problémem celoplošným, podotkl Richard Hora.

„Vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku, tak bych rád poděkoval všem žákům, rodičům a pedagogům za jejich úsilí vynaložené v uplynulém školním roce a doufám, že tento Galakoncert bude i v dalších letech obohacovat svitavský kulturní program, a že se na něj budeme všichni společně těšit. Na čem budeme muset více zapracovat, je propagace akce, neboť letos byla velmi slabá“, dodal Richard Hora.