Většina nálezů pochází z lokalit v Jevíčku, kde bylo během šesti výzkumných sezón mezi lety 2010 až 2016 prozkoumáno germánské žárové pohřebiště z 2. století a torzo germánské osady ze 4. století. Na ploše tisíc metrů čtverečních se nachází devět lokalit, na kterých bylo odhaleno přes dvě stě objektů, z toho 28 žárových hrobů, ze starší doby římské.

Četné římské importy, získané ze žárového pohřebiště, svědčí o nadregionálních kontaktech, které udržovali místní polabští Germáni s římskými provinciemi. Archeologické nálezy na výstavu do Boskovic zapůjčilo rovněž Regionální muzeum v Litomyšli a Městské muzeum v Jevíčku.