„Snímky zobrazují dnes zbořené budovy jako Karlov, panský mlýn nebo synagogu, proměněná zákoutí, ale také místa, která zůstala stejná, ale ozvláštňují je lidé v dobovém oblečení, kravské povozy nebo vývěsní štíty firem," přibližuje výstavu Petr Chaloupka z muzea v Litomyšli. Autorem fotografií je místní knihkupec a amatérský fotograf Karel Veselík, který žil v letech 1873 až 1936.