Ten den se totiž svitavská farnost se svým kostelem přidá k celonárodní akci Noc kostelů.

Nápad uspořádat takovou akci se objevil v Rakousku, kde se setkal s mimořádným ohlasem. Z Rakouska je to jen kousek do Brna, kde se tato akce konala vloni poprvé. A zaznamenala u návštěvníků ohromný úspěch. A tak letos dochází k rozšíření také do ostatních koutů naší vlasti.
Akce Noc kostelů je výjimečná hned z několika důvodů. Jejím účelem není někoho obracet na víru v Boha. Každý může přijít, prohlédnout si kostel, jeho výzdobu, zhlédnout nějaký program podle své chuti a mimo čas bohoslužeb. Na druhou stranu lidé hledající mohou v kostele hledat svého Boha, zkoumat své nitro nebo třeba poznávat život církve. Lidé společenští se mohou potkat s jinými podobnými lidmi, mohou spolu mluvit a filosofovat. Lidé zvědaví se mohou podívat do míst, kam by se jindy nedostali nebo by se třeba styděli. A lidé kulturní mohou přijít za kulturou, výtvarnou, hudební, dramatickou… Přijdou lidé věřící i nevěřící. A kostel se tak stane, jako kdysi, centrem, pod jehož střechou se sejdou svitavští měšťané…

Nutno ještě dodat, že na programu jednotlivých akcí se podílejí věřící z různých církví. Například ve Svitavách, ačkoliv bude Noc kostelů probíhat v katolickém kostele, se do programu zapojí rovněž členové místního sboru Českobratrské církve evangelické.
Program v kostele Navštívení Panny Marie bude probíhat od osmnácti hodin do půl jedenácté v noci. Program bude pestrý, od materiálních věcí (výstavy, prohlídky, poslech), přes netradiční zážitky (například možnost zazvonit si na zvon na věži) až po duchovní věci (meditace, zamyšlení, rozhovor). Detailní rozpis programu je možné nalézt buď na internetu – www.nockostelu.cz nebo na vývěskách kostelů ve Svitavách nebo na plakátech.

Tak co, přijdete také?

Zdeněk Pešina,Svitavy