„Lhůta pro přijímání nominací byla prodloužena do pátku 15. února. Své návrhy může zasílat na poštovní adresu SKP–Centrum, Den D, Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice nebo na webovou adresu ww.skp–centrum.cz.

Formuláře si lze vyzvednout také na všech městských a obecních úřadech Pardubického a Královéhradeckého kraje,“ informoval zástupce ředitele pardubického sdružení Leoš Malina.

Vloni obdržela sošku anděla Zdeňka Brandejsová ze Svitav. Založila občanské sdružení ONKO klub Area při Svazu postižených civilizačními chorobami ve Svitavách v roce 1999. Předsedkyně klubu pomáhá lidem po onkologické léčbě znovu se vrátit do života.

Za obětavou práci převzala ocenění rovněž Iva Šplíchalová z Litomyšle, která patří mezi zakládající členy Sdružení pro mentálně postižené.

(td, mag)