Poté se společně s poutníky pražské arcidiecéze vydal na cestu do polského Hnězdna, kam vedl národní svatovojtěšskou pouť k původnímu hrobu sv. Vojtěcha.

 

Odhalili bustu Janu Pavlu II.

Významný průběh měly oslavy v královéhradecké diecézi, která je „rodnou“ diecézí sv. Vojtěcha, a kterou právě před deseti lety při svatovojtěšském miléniu navštívil papež Jan Pavel II.

Proto se v sobotu v katedrále Svatého Ducha uskutečnila slavná bohoslužba. Hlavním hostem a celebrantem byl arcibiskup Giovanni Coppa, papežský nuncius v České republice v době papežské návštěvy. V rámci oslav byla odhalena busta Jana Pavla II., která bude umístěna u katedrály na náměstí, nesoucí jméno tohoto papeže, a to náměstí Jana Pavla II. Bustu odhalili královéhradecký hejtman Pavel Bradík a primátor města Otakar Divíšek za účasti biskupů, kléru a věřících z diecéze.

Slavníkovské Hradiště

Diecézní centrum mládeže na nádvoří Nového Adalbertina u sochy Jana Pavla II. připravilo vzpomínkový program na návštěvu papeže před deseti lety, která byla určena mladým lidem naší země.


Karmelitánské nakladatelství prezentovalo novou publikaci mapující papežské návštěvy v České republice. Hosté oslav i poutníci zhlédli výstavu, která zachycuje atmosféru návštěvy Jana Pavla II. v Hradci Králové a je instalována na královéhradeckém biskupství.


Národní svatovojtěšská pouť byla tentýž den v 17 hodin zahájena ve Vojtěchově rodišti v Libici nad Cidlinou. Mši svatou v kostele sv. Vojtěcha celebroval biskup Josef Kajnek společně s kněžími. Nebývalé množství stovek poutníků bylo svědkem požehnání zvláštního daru, hlíny ze slavníkovského Hradiště, kterou archeologové speciálně odkryli z vrstvy z 10. století, tedy z času Vojtěchova života na Libici.


Truhlice s rodnou zemí z Libice v neděli při hlavních svatovojtěšských oslavách v polském Hnězdnu byla nesena ve slavnostním procesí národní delegací za přítomnosti poutníků. České poutníky v Hnězdnu nejprve slavnostně přivítal arcibiskup Henryk Muszynski, arcibiskup Hnězdna, náš otec kardinál Miloslav Vlk, biskup Dominik Duka, František Radkovský a Josef Kajnek, kteří společně s kněžími, doprovázeli poutníky z České republiky do Hnězdna.
Hlavním celebrantem při mši svaté byl Miloslav kardinál Vlk, Vojtěchův nástupce na pražském stolci. Spolu s ním koncelebrovali polští kardinálové a čtyřicet biskupů z Polska, České republiky, zahraničí a velký zástup kněží, z nichž pak někteří byli slavnostně vysláni jako misionáři ve stopách sv. Vojtěcha do různých zemí světa.

Truhlice s rodnou Vojtěchovou zemí


Truhlici s rodnou Vojtěchovou zemí v katedrále předal biskup Dominik Duka, společně s národními koordinátory této svatovojtěšské pouti z diecézního poutního centra královéhradecké diecéze.


Význam letošního svatovojtěšského výročí a vůbec prvního společného česko-polského slavení zmínil v promluvě také kazatel Stanislav kardinál Dziwisz i arcibiskup Henryk Muszynski.


Několik stovek českých poutníků pozvalo arcibiskupství k obědu i prohlídce katedrály a překrásného, 70 tisícového města, jehož prvním biskupem byl Vojtěchův bratr sv. Radim. Han.


Uplynulo 1010 let od mučednické smrti svatého Vojtěcha. Reportáž ze sobotních svatovojtěšských oslav přináší Hana Frančáková z Českomoravské Fatimy v Koclířově.