Světnici vysvětil farář Vojtěch Glogar.

Spolek archaických nadšenců oživuje řemesla předků, na která se v době techniky zapomíná. Kromě toho se ale také věnuje divadlu, připomíná keltský svátek Samhain a také je iniciátorem několika recesních akcí, k nimž patří především živé obrazy u nejkratší železniční trati v zemi. „Každý rok v létě se zabýváme vědeckými pokusy, které jsou zaměřené na výrobu dřevěného uhlí. V roce 2008 jsme se rozhodli postavit si na zahradě menší obydlí polozemnici. To nastartovalo kolotoč řemeslných činností na zpracování obilí," uvedl Jiří Kmošek ze Spolku archaických nadšenců. Zaseli proto ručně na poli žito, které také v létě ručně posekali, uspořádali dožínky a obilí cepy vymlátili. Ručně také vyrobili nadšenci došky na polozemnici.

Len a kaple

Nyní přidal spolek aktivity ve Světnici č. p. 8. Tady se již poprvé sešly ženy u draní peří. A plánují mimo jiné práci s vlnou. Spolek archaických nadšenců začal v letošním roce ještě další rozsáhlý projekt, a to zpracování lnu. Již mají zaseto políčko. Počítají, že na podzim připomenou techniku ručního zpracování lnu až po tkaní látky. „V příštím roce chceme obnovit tři kapličky ve Vysokém lese mezi Sebranicemi a Chmelíkem. Kaple tady po odsunu sudetských Němců chátraly a mizely," dodal Jiří Kmošek.