Expozice představuje nejen historické připomenutí jedinečné tradice Umělecké besedy, ale i reprezentativní pohled na kvalitu a rozmanitost současné podoby VOUB.

Malíři a sochaři

K vidění jsou díla pětadvaceti umělců a osmi sochařů. Expozice je otevřena denně mimo pondělí od deseti do osmnácti hodin. „Výstava soustřeďuje malíře a sochaře, kteří ctí barvu anebo její variace. Důraz na kolorismus, čili umělecký projev založený na barevnosti, si klade za cíl probudit v současném člověku zájem o vyjadřovací bohatství barvy, a to především v rovině jejího duchovního obsahu. Zde, v širokém lidském a uměleckém rozpětí, nachází vystavená díla prostor pro vzájemný, citlivě nastavený dialog, a to v inspirativních sálech zámecké jízdárny," uvádí kurátor výstavy Aleš Lamr a dodává: „Nový prostor jízdárny skýtá nebývalé možnosti už svojí multifunkčností, která je v rámci města novým fenoménem, jež zde nemá obdoby."

Výstava Uvnitř barev se koná v rámci aktivit spojených se stopadesátým výročím vzniku Umělecké besedy. Jejím posláním je přispívat k všestrannému rozvoji českého umění, chránit jeho zájmy a podporovat je zejména pořádáním výstav, koncertů, literárních a dramatických představení, vydavatelskou nebo nakladatelskou činností a dalšími.

Umělecká beseda

Spolek Umělecká beseda je nejstarším a šíří svého působení i nejvýznamnějším uměleckým spolkem v českých zemích. V jeho třech odborech literárním, výtvarném a hudebním se pod heslem „V umění volnost" sdružily roku 1863 přední osobnosti české kultury.

V současnosti má dvě stě třicet aktivních členů působících na umělecké scéně.