„Zatím ještě nevíme přesnou částku, na kolik nás přijde provoz multifunkčního centra Fabrika,“ přiznává místostarostka Marcela Sezemská. Určité náklady si také vyžádají změny, které čekají muzeum i Ottendorferovu knihovnu, kde má být muzeum esperanta.

(ap)