Je založena na zásadních svědectvích dvou Litomyšlanů, kteří putovali s cirkusy po českých zemích i vzdálené cizině. Prvním je Ignác Pecivál, od něhož pochází vůbec první popis života českého cirkusu (Beránek). Druhým pak advokát Stanislav Bubeníček, jehož přivedly k životu cirkusáka společenské poměry 50. let. Texty, obrazové materiály a unikátní exponáty doprovází řada interaktivních prvků pro menší i větší návštěvníky a samostatná dětská cirkusácká herna.

U příležitosti konání výstavy vychází nová kniha Cirkusový svět Stanislava Bubeníčka. Výstavu připravilo Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci s Národním muzeem za pomoci uznávaných tvůrců interaktivních programů, manželů Martiny a Jana Svobodových. Hlavním kurátorem výstavy je přední znalec cirkusových reálií Hanuš Jordan z Národního muzea. Výstava vznikla s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.