Muzeum v Poličce má od konce loňského roku jako jediné městské muzeum v Pardubickém kraji specializované pracoviště pro digitalizaci muzejních sbírek. „Pracoviště vzniklo na sklonku minulého roku díky grantu ministerstva kultury, z odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií,“ uvedla Radka Marková z Centra Bohuslava Martinů.

Účelně zařízené pracoviště umožní provádět systematickou evidenci sbírkových předmětů v elektronické podobě. Novinka přispěje ke zpřístupnění muzejních sbírek odborníkům a badatelům ke studijním účelům, návštěvníkům formou prezentací v expozicích Centra Bohuslava Martinů i široké veřejnosti na internetu. „Materiály v elektronické podobě se rovněž dají využít jako prevence poškození sbírkových předmětů, a to snížením potřeby manipulace s nimi, k publikování a k přípravě a realizaci výstavních projektů,“ dodala Marková.

Současně se zařízením nového pracoviště proběhlo v muzeu také školení pracovníků pověřených digitalizací. Kurz vedl profesionální fotograf Miroslav Sychra. Účastníci kurzu se v průběhu školení naučili ovládat fototechniku a další potřebná fotografická zařízení. Seznámili se s správným postupem při digitalizaci sbírek. Navíc získali řadu cenných postřehů z praxe renomovaného fotografa, které mohou následně využít při své digitalizační práci.

Zařízení nového pracoviště pro digitalizaci je jedním z největších počinů poličského muzea uplynulého roku. S digitalizací sbírek začali již před časem v Regionálním muzeu v Litomyšli. Od roku 2008 najdou zájemci předměty z muzea na internetu. V internetové aplikaci je nyní zpřístupněno 25707 sbírkových předmětů z celkového počtu sedmdesáti tisíc. Přes náročnost přípravy textových a obrazových informací o předmětech přibývá ročně kolem pěti tisíc záznamů. Většina předmětů, vyjma mnohatisícových kolekcí numizmatiky, fotografií a pohlednic, by měla být v katalogu do pěti let od zahájení provozu.