Kdy: 31. května od 17 do 23 hodin
Kde: Městské muzeum Svitavy

Muzejní noc ve Svitavách zahájí v pátek v 17 hodin vernisáže sezonních výstav. Jedná se o velkou výstavu Železnicí údolím Svitavy, která zaplní celé první patro muzea. Najdete tady informace a fotografie z historie i současnosti trati z Brna do České Třebové, několik funkčních kolejišť, různé modely lokomotiv a vagónů. Celá jedna místnost bude věnována nádražním budovám. Největší atrakcí na výstavě bude bezesporu velké kolejiště Milana Meisla.

V přízemí muzea se v 17 hodin poprvé otevře hravá výstava Pojďme si hrát. Ta je věnovaná společenským, deskovým i vzdělávacím hrám, kterou připravují muzejníci ve spolupráci se společností Albi. Program pro rodiny s dětmi i dospělé bude na návštěvníky čekat i v muzejních dílnách a na zahradě, kde vám kromě jiného zahraje a zazpívá známá skupina Lokálka a svitavská hudební skupina Paraplet.

Lidé nepřijdou ani o noční prohlídku Ottendorferova domu s divadlem DOMA a svitavským klubem esperantistů, která bude letos zasazena do 60. let minulého století. Bude spojena s pohádkovými příběhy, tajuplnou podzemní cestou a s písničkami Marty Kubišové nebo Karla Kryla. Happening v Ottendorferově domě bude okořeněn vystoupením orientálních tanečnic, ochutnávkou čaje a výukou exotických tanců. A v Klicperově ulici vedle muzea chystají společně s polskými výtvarníky další část odhalení keramické zdi: Německé dějiny v českém městě polskýma očima.