Klenotem muzea je ovšem mumie egyptské princezny Hereret. Ta je v muzeu mrtvá i „živá". Před časem byla mumie na „vyšetření" na CT. Na základě výsledků zkoumání se výtvarnice Helena Lukášová pokusila o počítačovou rekonstrukci jejího obličeje. „Vystavíme princeznu jako mumii v originální, bohatě zdobené rakvi a lidé rovněž uvidí její skutečnou podobu. Ta je vymodelovaná a zrekonstruovaná pomocí počítačové tomografie a 3D technologie," vysvětlila Libuše Gruntová, ředitelka Kulturních služeb v Moravské Třebové.

Zájemci o dějiny Egypta a zkoumání cenné mumie si přijdou na své již dnes na přednášce v muzeu. Od sedmnácti hodin se v kinosále muzea uskuteční beseda a projekce fotografií České objevování staroegyptské civilizace na Nilu profesora Miroslava Bárty, ředitele koncese Českého egyptologického ústavu pro výzkum v Egyptě, a fotografa Martina Frouze.

„Návštěvníci upravené expozice se seznámí s nejnovějšími výsledky výzkumu českých vědců v Egyptě," uvedla Jana Martínková, ředitelka muzea v Moravské Třebové.

V sobotu při otevření nové muzejní expozice vystoupí egyptolog Pavel Onderka s přednáškou o princezně Hereret. Zaměří se na upřesnění doby a místa života Egypťanky, jejíž mumie je uchována v Holzmaisterově sbírce v Moravské Třebové.

Klenotem muzea je mumie egyptské princezny Hereret.