Hudba a obrazy

Moravskotřebovské arkády jsou nesoutěžním přehlídkovým festivalem dětských, mládežnických i dospělých amatérských pěveckých sborů. Letos se přihlásilo 25 sborů z České republiky, tedy více než jsme z organizačních důvodů schopni pojmout. V Moravské Třebové se představí „pouze“ dvacet z nich.

V týdnu před festivalovým víkendem se konají charitativní vystoupení v moravskotřebovském Domově seniorů a v ústavech sociální péče v blízkém okolí, která zajišťují domácí sbory.

Hlavní program festivalu je rozvržen do dvou dnů. V sobotu 19. května v 19 zazní duchovní hudba v moravskotřebovském farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Program festivalu vyvrcholí v neděli ve 13 hodin na nádvoří moravskotřebovského zámku Důležitou součástí této kulturní akce je přehlídka „Výtvarný svět na zámku“, která prezentuje výtvarné obory základních uměleckých škol v celorepublikové virtuální galerii na internetu (www.zusmt.cz/virtualnigalerie) a následné výstavě na moravskotřebovském zámku. Vystavené práce budou vydraženy.

Na výstavě budou též prezentována díla studentů pražské Akademie výtvarných umění ze třídy profesora Milana Knížáka, který nad ní převzal odbornou záštitu.

Výtěžek sbírky pomůže dětem

Festival sborového zpěvu i přehlídka výtvarných prací probíhají ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti a České televize Pomozte dětem. Výtěžek z celotýdenní sbírky, dobrovolné vstupné, účastnický poplatek a dražba výtvarných děl věnují pořadatelé na konto sbírky.
Obě umělecké akce jsou součástí oslav 750 let Moravské Třebové a 60 let zdejšíZUŠ.