Jde o prezentaci umělců pracujících v rámci akce Plenér art ex, kterou organizuje Středisko kultury a umění ve Wroclavi. „Vystavují zde všichni umělci, kteří se zúčastnili posledního plenéru,“ sděluje kurátorka výstavy Alzbieta Lubovicz. „Původně jsme chtěli nabídnout více jejich děl, ale organizátoři nám nabídli omezenější prostor, než jsme předpokládali,“ vysvětluje. Z našich umělců se prezentují čtyři, mezi nimi i fotograf Jiří Šigut. „Mám zde práce, které jsem dělal v plenéru na polské straně,“ konstatuje. „Pracuji s fotopapírem, který pokládám v přírodě na několik dní,“ začíná vysvětlovat, jak jeho díla vznikají. „Na něm se pak zaznamenávají proměny přírody,“ dodává že jde například o pohyby větru, trav nebo padání listí.

Výstava Zrcadlo přírody potrvá v prostorách moravskotřebovského muzea do 22. srpna.

(ap)