V roce 1995 se po dlouhé, více jak pětadvacetileté, přestávce uskutečnil první novodobý masopustní průvod obcí. Od tohoto roku pak nepřetržitě TJ Pustá Kamenice pořádá každoroční masopustní průvod. Tuto sobotu se sešlo více jak čtyřicet maškar, které v osm ráno vyšly směrem na dolní konec obce, aby se po roce opět poveselily s občany naší obce. Samozřejmě až po získaném povolení od starosty obce pana Miroslava Myšky. V odpoledních hodinách průvod procházel horním koncem obce. Kolem půl šesté večer byl ukončen u domu pana Josefa Mareše – nejstaršího muže naší krásné Kamenice. Na harmoniku a klarinet nám zahráli Josef a Leoš Netolický se synem.

Účastníci masopustního průvodu tímto děkují všem občanům obce za velice chutné občerstvení a kořaličku, kterou pro masky připravili. Rovněž děkujeme i za finanční příspěvky, které průvod od občanů obdržel.

JAROSLAV SKLENÁŘ