Město má nový propagační film.

Snímek Honzy Švarce a Jiřího Nováka začíná slovy: „Tam, kde dnes stojí Litomyšl, tam nejdříve nebylo prostě vůbec nic“. „Autoři vsadili na kontrast mezi mluveným slovem, animační zkratkou a nadsázkou. Zaznamenali první zmínku v Kosmově kronice, informaci o povýšení osady na město, vpád husitských vojsk, stavbu zámku nebo největší požár města,“ přiblížila film Michaela Severová z litomyšlské radnice. Snímek připomíná rovněž osobnosti Bedřicha Smetany a Aloise Jiráska.

Film je volně ke stažení na internetových stránkách Litomyšle. Radnice využije pro šíření snímku také Facebook a YouTube. Do budoucna plánují, že by ho promítali i před některými filmy v kině.