Z šestašedesáti zapsaných členů klubu se pravidelných setkání účastní padesát z nich. Setkání nejsou jen o společné kávě a zákusku, naši senioři se umí i dobře bavit.

Divadlo a tanec

Kromě pozvaných účinkujících nechybí ani hudba a tombola, nadaní herci jsou i v našich vlastních řadách – pro ostatní připravují pravidelně krátké veselé scénky a děvčata tanečky. Letošní výročí s námi přišly oslavit mažoretky – seniorky z Rozstání, k tanci a poslechu hráli Vašek a Pepa ze Zábřehu. Divadelní scénky se nesly v duchu filmu Slunce, seno, erotika a sklidily veliký potlesk. Veselí pokračovalo tancem do pozdních večerních hodin.

Veliký dík patří i Obecnímu úřadu. Kromě nezanedbatelné finanční podpory nás dovede pan starosta Vladimír Andrlík pochválit a na tanečním parketu řádně provést.

Když byl před deseti lety 6. dubna 2005 v Linharticích Klub seniorů založen, sešlo se nás na ustavující schůzce třicet devět. Jistě tehdy nikdo netušil, že za deset let se nás bude pravidelně scházet dvojnásobek.
Přestože příprava setkání je náročná a leží na bedrech šestičlenného výboru, jsme spokojeni, že naši příznivci rádi přijdou a baví se. Je hodně důležité, aby senioři nezůstávali sami, ale přišli si popovídat se svými spoluobčany. Do dalších let fungování Klubu seniorů si přejeme, ať se nám dostává zdraví, sil a pohody na uskutečnění našich setkání na takové úrovni jako dosud.

MARIE OŠŤADNICKÁ