Pavel Petr na besedě v obecním domě v Trnávce přiblíží životní osudy pětice mužů, jejichž jména jsou spojená s regionem Malé Hané. Tito letci v průběhu druhé světové války sloužili v řadách RAF.

Byli to Emil Bušina, Jaroslav Friedl, Josef Kloboučník, Josef Klváček a Jan Parolek. Tři z nich byli absolventy Reálného gymnázia v Jevíčku. Tři letci zaplatili za svou službu u RAF životem a padli během roku 1941. Tři muži létali na Wellingtonech u 311. čs. bombardovací perutě.