Poslední nastudovanou hrou „Lucerna aneb kněžna se vrací" hostoval soubor již v Tylově domě v Poličce, v Sebranicích, v Jimramově, v Bystrém a ještě se mohou těšit na představení diváci v sousední vesnici v Telecím.

Tato hra je komedie, při které se baví všichni přítomní. Na jevišti kraluje  Kamil Dvořák, který se ujal role Kláska, role vodníka a ještě role vrchního na zámku. Určitě musíme vzpomenout postavu mlynáře, kterou tak přesvědčivě zahrál Josef Mitáš. Ostatní členové souboru, včetně našeho starosty Ladislava Filipi, který ztvárnil postavu mušketýra,  hrají neméně přesvědčivě. Z představení je cítit, s jakým elánem a chutí naši ochotníci hrají.
V režií Františka Novotného se již chystají nastudovat další titul. Do následující divadelní práce jim přejeme hodně elánu, obětavosti a herního nadšení.   Celému ochotnickému souboru v Korouhvi děkují všichni spoluobčané za krásné zážitky a těší se určitě na příští představení.

MAGDA CERMANOVÁ