V úterý 29. dubnase v prostorách Městské knihovny Ladislava z Boskovic a Základní umělecké školy v Moravské Třebové uskutečnilo setkání členů Klubu dětských knihoven SKIP z Pardubického a Královéhradeckého kraje. Pracovnice dětských oddělení knihoven z obou krajů si prohlédly moravskotřebovskou knihovnu a seznámily se s její činností pro děti a mládež. Na programu dále bylo hodnocení soutěžního projektu Kde končí svět a výběr kandidátů, kteří budou oba kraje zastupovat na regionální přehlídce ve Slatiňanech. Celostátní vyhlášení nejlepších účastníků soutěže proběhne počátkem září na festivalu Jičín, město pohádky, kde budou navržení kandidáti pasováni na Rytíře krásného slova.

Ludmila Koláčková