Besed v krásném prostředí Rytířském sálu moravskotřebovského zámku se zúčastnili žáci čtvrtých a pátých tříd ze dvou základních škol ve městě. Svým vyprávěním a zodpovídáním zvědavých otázek dětí pan spisovatel všechny nadchl. A což teprve, když začal dětem povídat o svých knížkách a předčítat jim z nich ukázky. Sálem se ozýval smích dětí i pedagogů. Nevěříte? Pak si přečtěte třeba jeho pentalogii Pachatele dobrých skutků a pochopíte!

LUDMILA KOLÁČKOVÁ, Městská knihovna Ladislava 
z Boskovic, Moravská Třebová

MILOŠ KRATOCHVÍL besedoval s moravskotřebovskými školáky.