V sále Základní umělecké školy ve Svitavách se uskutečnilo městské kolo soutěže mladých klavíristů a klavíristek. Nejlepší z nich dále postupují do okresního kola.
(pj)