Středisko volného času Tramtáryje a Mateřské centrum Krůček zajistilo odpoledne plné zábavy, her a muziky. Děti dostaly hned u vstupu kartičku, se kterou obcházely stanoviště a plnily úkoly. Po úspěšném absolvování čtyř na ně čekala zajímavá odměna.

Volná zábava při výstupech skupiny 3J byla prokládána výstupy pořadatelů. Na začátku jsme viděli ztroskotání lodi na tajuplném ostrově, kde byly k vidění jedovaté houby, dále domorodce nebo cvičení aerobicu. Na závěr se podařilo získat loď a všichni mohli plní zážitků odplout domů.