Kaple pocházejí z roku 1723 a měly být součástí velké Křížové cesty, která začíná u farního kostela a končí u sousoší Kalavárie. Malé stavby jsou v dezolátním stavu. Radní je postupně všechny opraví.

První kaplička už na vrchu září novotou. Oprava fasády a střechy u druhé stavby je čeká letos. „Nezískali jsme ale dotaci na interiéry. Z rozpočtu města uvolníme sto šedesát tisíc korun a z programu na podporu obnovy kulturních památek jsme dostali dotaci sto sedmdesát dva tisíc korun,“ uvedla Eva Štěpařová z odboru investičního a regionálního rozvoje města.

Kaple na Křížovém vrchu jsou z období vrcholného baroka. „Mají složitý půdorys, který se odráží ve tvaru mansardové zvonové střechy a kopule. Bohužel zevnějšek byl hrubě zjednodušený už při opravách v minulosti,“ dodala Eva Štěpařová. Rekonstrukce zbývajících kaplí závisí na tom, jestli radní získají další dotace. Nyní čekají, jestli uspěli se žádostí o peníze z Pardubického kraje. V blízké době dojde rovněž na obnovu sousoší Kalvárie. Odhad na opravu cenné památky činí asi dva miliony korun. Kraj přislíbil finanční příspěvek ve výši dvě stě tisíc korun. Náročná oprava začne ještě v letošním roce.