V Divadelním klubu předvedl ukázky muzikantského umění prokládané svými komentáři a obrazy. „Výtvarné umění a muzika má mnoho společného ve své abstrakci. Mění nás to, stáváme se originálními a vzdělanějšími lidmi,“ vysvětlil svůj vztah k umění i hudbě.