Rozpočet festivalu je více než třicet milionů korun a návštěvnost přesahuje třicet tisíc lidí. To znamená, že kulturní akce takovéhoto rozsahu má dopad i na další podnikání a to zejména v oblasti turistického ruchu. Této věci si samozřejmě všímají i politici a snaží se alespoň částečně akce jako festivaly podpořit.

O zvýšení a stabilizaci finanční podpory přijel v prvních dnech konání litomyšlského festivalu jednat do Pardubic zástupce ministerstva kultury. Ten připomněl, že festival se plánuje dlouhodobě a stejná by měla být i finanční podpora od státu. To samozřejmě platí i pro další akce v České republice.

Dlouhodobou podporu má Smetanova Litomyšl od města a kraje. „V minulých letech jsme přispívali částkou 1,5 milionu korun. V současnosti je to 1,65 milionu korun, což dokládá, že festival je pro nás velmi významnou akcí," uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický