„Před dvěma lety dovezl Jirka kambodžskému králi, který studoval v České republice, exkluzivní knihu Kupkových kreseb, které zde vystavovali. Mezi nimi byl Jan Hus na hranici,“ připomíná baletní mistr setkání první v královském paláci. „Král ke kresbě přistoupil a řekl: „To je Hus.“

Všichni zkoprněli, že ho poznal. „To byla moje maturitní otázka,“ odpověděl král. Druhé setkání charizmatických mužů bylo v podstatně skromnějších poměrech, a to v hradním paláci na Košumberku.