Galerie se nachází v uličce Pod Věží, která vede z náměstí mezi starou radnicí a domem u Mouřenína.

„Galerie má úžasné genius loci a zastavují se v ní často nejen turisté, ale také místní. Obrazy pro tuto galerii každý rok vznikají před zraky diváků na magických místech města. Ve starých vybydlených hotelích před komplexní přestavbou, v opuštěném divadle, v nově přestavěném psychiatrickém oddělení místní nemocnice,“ říká ředitelka muzea Blanka Čuhelová.

Letos se malovalo v postupně se rozvíjejícím Parku patriotů na okraji města. Malovali nejen malíři, ale také děti. Před poutí ke sv. Jiljí koncem srpna přibude na zeď v uličce Pod věží deset nových obrazů.