„V současné době probíhá archivní výzkum, který odhalil nové poznatky ze života i tvorby tohoto malíře, jehož život i dílo jsou neodmyslitelně spjaty s Litomyšlí. Tyto nové informace budou publikovány v rámci katalogu, který vyjde u příležitosti výstavy," upřesnila za městskou galerii Zuzana Tomanová.

Vedle tvorby Josefa Matičky budou na výstavě prezentována i díla z jeho soukromé sbírky.

Buďte zdráv…

Josef Matička si velmi vážil tvorby Jana Zrzavého. V roce 1969 ho ztvárnil na obraze nazvaném „Buďte Zdráv, pane Zrzavý!"

Galerie by tento obraz ráda vystavila, ale nemá informace o tom, kde by se nyní mohl nacházet. „Obracíme se proto na každého, kdo by o tomto Matičkově obrazu měl jakékoliv informace, aby kontaktoval Městskou galerii v Litomyšli. Majitelé obrazu zůstanou samozřejmě v anonymitě," vyzvala možné majitele Zuzana Tomanová.

Josef Matička se zajímal o moderní výtvarné směry, především o kubismus a surrealismus, ale také o naivní umění. Sbíral lidové umění. Všechny tyto podněty ovlivnily vznik jeho osobitého výtvarného stylu. Celý život studoval atmosféru Litomyšle. Během svých návštěv zavítal i do okolních obcí, například do Horního a Dolního Újezdu, do Lubné nebo Budislavi. Právě v Budislavi pak spolu s manželkou trávili svá pozdní léta.

Kurátorem reprezentativní výstavy Josefa Matičky je Michal Šimek, se kterým galerie už v minulosti spolupracovala například při přípravě výstav Julia Mařáka a Maxe Švabinského.