Emanuel Vladimír Danihelovský se narodil 24. prosince 1884 v Praze. V roce 1914 i s rodinou přišel do města Ústí nad Orlicí. Koupil si dům v ulici Malé Hamry čp. 578 a pracoval jako prokurista nejprve ve filiálce Hospodářské a úvěrové banky, později u filiálky České průmyslové banky.

Vědom si hospodářského významu, který přináší turistika, začal uvažovat o založení samostatného odboru Klubu českých turistů v Ústí nad Orlicí. Po jeho ustavení v roce 1918 se stal jeho pokladníkem a v roce 1929 jeho předsedou.

Značné úsilí věnoval propagaci nejen klubu, ale především města Ústí nad Orlicí a jeho okolí. Svými články a fotografiemi přispíval do regionálních, ústředních a turistických časopisů. E.V. Danihelovský sehrál i velkou roli při prosazování a hlavně při realizaci výstavby silnice a chaty na Andrlově chlumu.

Zajímavostí jistě je i to, že E. V. Danilehovský napsal veselohru se zpěvy pro loutkové divadlo s názvem „ Černou roklí pro milou“, která vyšla v roce 1921.