Svitavský klub Laurus využil mimo jiné návrhů od spoluobčanů a na březnové valné hromadě rozhodl udělit pro rok 2006 výroční cenu svitavskému fotografovi a dokumentaristovi Josefu Čermákovi (* 20. května 1927 v Rozhraní).

Prvním fotoaparátem Josefa Čermáka byl v roce 1940 bakelitový Kodak. Vážněji začal fotografovat po příchodu do Svitav v roce 1947. Zpočátku se zaměřil na rodinné fotografie a město Svitavy. Výtvarné fotografii se věnoval až od roku 1962. Ve své tvorbě se věnuje převážně krajině a životu na Vysočině, dále portrétům a reportážní fotografii.

Mistr svazu českých fotografů

Ve svitavském podniku Vigona, kde pracoval jako technický úředník, založil fotokroužek, v roce 1962 při JKP Svitavy Fotostředisko, později Fotoklub SČF. Členem Svazu českých fotografů je od roku 1969. Do roku 1982 zastával funkci předsedy svitavského fotoklubu, předsedy okresní sekce foto a byl členem krajské sekce foto. Dodnes spolupracuje se současným svitavským fotoklubem.

V roce 1979 mu byl udělen výborem svazu českých fotografů čestný titul ASČF (autor Svazu českých fotografů) za výstavní činnost na domácích a zahraničních výstavách. V roce 1999 obdržel za výstavní činnost v zahraničí od mezinárodní federace FIAP čestný titul AFIAP (Artiste Fiap). V roce 2003 mu udělila soutěžní komise Svazu českých fotografů titul Mistr svazu českých fotografů za rok 2002.

Svitavský vůl

Fotografie vystavoval na 243 celostátních výstavách a 131 mezinárodních salonech v 31 státech světa. Fotografie publikoval Josef Čermák v denním tisku, ve fotografických časopisech, propagačních materiálech, vydal několik pohlednic a kalendářů.

Jeho fotografie vyšly v řadě knih, přičemž ke Svitavům se vážou vloni vydané „Svitavy – město pohybu“. Oblíbená je také kronika „Svitavy včera a dnes“, která se na podzim dočká druhého dílu.

Výroční cenu Svitavského klubu Laurus za rok 2006 získal Josef Čermák za přínos svitavské amatérské fotografii a fotografickou dokumentaci města Svitavy.

Laureáti ceny

Od roku 1998 uděluje Svitavský klub Laurus významné svitavské osobnosti výroční cenu, pro kterou se vžilo označení Svitavský vůl. Poprvé, za rok 1998, to byla paní učitelka Drahomíra Šustrová. Dalšími oceněnými se stali MUDr. Karel Šefrna, MUDr. Karel Kilián, Zdeněk Holomý, František Černý, František Plíva, Otmar Cvrkal a Věra Burešová.