Podpořili je svými převleky i někteří dospělí. Sál sokolovny se v sobotu zaplnil do posledního místa. Maminky a babičky připravovaly pro děti masky několik týdnů. Do veselé nálady všechny naladil DJ Olda. Masky se představily v průvodu. O přestávkách vystoupily členky kroužku aerobiku ze školy Moravská Chrastová. V další části děti soutěžily v různých zkouškách dovednosti. Za splnění úkolů dostaly sladkou odměnu. Na závěr získaly masky jako odměnu dva velikánské dorty upečené maminkou Terezou Veitovou. Všem poděkovala za přípravu a pomoc při zajištění dětského karnevalu beruška Dana Bačovská.

Anna Korbářová