Pořadatelky karnevalu členky Českého červeného kříže připravily krásné odpoledne pro děti i dospělé. Po celé odpoledne se tančilo a soutěžilo
Sešlo se šedesát pět dětských a dvanáct dospělých masek. Všechny masky byly při slavnostním vyhlášení odměněny pamlsky a hračkami.

Karneval pokračoval také ve večerních hodinách, které byly určené pro dospělé.