Více než dvě stě hostů pozdravil rovněž hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Ten je čestným občanem Březové.

Zábavný program doprovázela dechová hudba Mistříňanka.