V sále sokolovny krátil dětem čas DJ Olda. Kluci a holky zdobili perníčky a vyráběli vánoční hvězdy. Ukázku z pohádky Princezna ze mlejna zahrál divadelní soubor Základní školy v Brněnci. Dětem se líbila. Než přišel Mikuláš, pak ještě soutěžily a hrály hry. Jakmile pohasla světla, vřítila se do sálu parta čertů. Těch se báli i dospěláci. Mikuláš s andělem vstoupili plní klidu a radosti. Děti pilně odříkávaly básničky a zpívaly písničky. Anděl je odměňoval sladkostmi.

Čerti nenašli žádné zlobivce. Kluci a holky domů odcházeli natěšení na Vánoce.

ANNA KORBÁŘOVÁ