Netradičně probíhala v Poličce, kde ji zahájil průvod městem. Koledníci vyšli do ulic rovněž na Litomyšlsku a Svitavsku. Jejich cestu komplikovaly závěje sněhu.

Nové mapy

Přes sto šedesát králů si přišlo v Poličce pro požehnání k faráři Adriánu Sedlákovi. Poté se průvod v čele s koňmi vydal k domu s pečovatelskou službou. Tady na koledníky čekal živý betlém, který připravili zdejší obyvatelé a pracovníci. Odtud již koledníci vyšli koledovat, každý podle své mapy. „Letos nám pomohli pracovníci České pošty v Poličce,“ řekl Štěpán Plecháček, koordinátor Tříkrálové sbírky. Rozdělili Poličku na zhruba čtyřicet tras. „Vytvořili nové mapy pro koledníky. Díky nim můžeme říci, že jsme letos prochodili Poličku opravdu dům od domu a K+M+B 2010 je napsáno na všech dveřích, kde si to lidé přáli,“ dodal Plecháček.

Do sbírky se letos v poličském regionu zapojilo více než pět set dobrovolníků. Její výtěžek je určený na zakoupení nového devítimístného automobilu pro svoz mentálně postižených klientů poličské charity a na vybudování klimatizace v podkrovní části denního stacionáře. Část výnosu pošlou také na humanitární pomoc do zahraničí, konkrétně pro chudé lidi v Bangladéši.

Pro Jindru

Koledníci s kasičkami vyrazili do ulic rovněž na Litomyšlsku. Ve městě a okolních obcích se do akce letos zapojilo téměř tři sta dobrovolníků. Ve vesnicích koledovalo čtyřicet dva skupin, přímo v Litomyšli pak dvacet devět. „Výtěžek Tříkrálové sbírky v Litomyšli využijeme hlavně na podporu terénní pečovatelské služby. Peníze poputují také na nákup dalších moderních kompenzačních a rehabilitačních pomůcek do půjčovny. Část pomůže středisku respitní péče Jindra,“ přiblížila Martina Soukupová z Farní charity Litomyšl. Vedení svitavské charity má s výtěžkem sbírky také své plány. Využijí ho na pomoc rodinám s dětmi v nouzi a na částečnou úhradu rekonstrukce koupelny v centru Světlanka. V Moravské Třebové peníze podpoří sociálně slabé rodiny. Charita za ně koupí zdravotní pomůcky do půjčovny a pomůže lidem postiženým živelnými katastrofami.

Všechny kasičky rozpečetí na městských úřadech příští týden.