Masopust byl dříve obdobím hodování a veselí v rozmezí mezi dvěma postními dobami. Byl časem tanečních zábav, hostin, svateb a také zabíjaček čuníků. Ke všem těmto zvykům patřily i průvod masek a různé rituály. Ve škole se jim nepodaří udělat zabíjačku vepříka ani uspořádat svatbu. Průvod s maskami a různými vystoupeními a tancem ale není problém. K tomu ve školním klubu paní vychovatelka s paní školnicí a několika žákyněmi vlastnoručně vyrobily malé, krásné a hlavně chutné koblížky.
Průvod a následující program na návsi byl opět pestrý. Důchodci a maminky na mateřské dovolené ocenili vystoupení dětí a úsilí učitelek, které s nimi program nacvičily. Děti si vyzkoušely trochu na vlastní kůži, jak se bavili předkové v době, kdy nebyl internet ani televize. A nakonec pokračovalo hodování, ale jako každý den ve školní jídelně bez ohledu na masopust či následující dobu postní.

Hana Štěpánová, starostka Morašic