Oceněn byl velký počet členů svitavského klubu a jeho tradice, letos si totiž klub připomíná 62. výročí své existence. Součástí výročního setkání byla pro filatelisty velmi zajímavá přednáška jednoho z nejuznávanějších českých znalců známek a místopředsedy Mezinárodní filatelistické federace pro boj proti padělkům Pavla Pittermana (na snímku). „Dá se říci, že všechny sběratelsky zajímavé české nebo československé známky mají své padělky,“ varoval Pittermann přítomné během diskuze o filatelistických padělcích.