Kdy: 11. května – 25. srpna
Kde: Centrum Bohuslava Martinů Polička


Výstava o minulosti a také současnosti známé české figurky a o různých profesích představených skrze historické hračky.
Legendární figurka Igráček, která vznikla v roce 1976, chce potěšit děti a dojmout dospělé. Výstava v Poličce návštěvníkům představí historii, bohatou současnost i výrobu oblíbené české hračky. Prohlédnete si desítky figurek nejrůznějších povolání a charakterů s typickým náčiním, nářadím, dopravními prostředky, které vznikajív lisovně plastů v Korouhvi. 

Současnou tvorbu budou zastupovat také nové herní řady, například auta MultiGO. Chybět nebudou ani ostatní výrobky od českého výrobce společenských her a hraček firmy EFKO. Mnohé z nich již 10 let využívá Společnost pro ranou péči pro podporu zdárného vývoje postižených malých dětí.

Ve druhé částí výstavy se podíváte do starší historie (1880 – 1980). Představeny budou celky hraček vážících se k jednotlivým povoláním. Bude na nich patrné, jak se skladba řemesel a zaměstnání měnila s dobou a s pohlavím dítěte. Uvidíte například truhlářské dílny, dopravní prostředky a stroje, hračky spojené se zdravotnictvím.

Děti dostanou na výstavě prostor ke hře. Bude zde připraveno několik zákoutí, která se promění třeba v dílnu, stavební parcelu nebo kuchyni. 

Samostatná bude herna s Igráčky.

Vernisáž se koná v sobotu 11. května ve 14 hodin ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Děti ze ZŠ a MŠ Korouhev zahrají pověst O Krokovi a jeho dcerách.