Festival, konající se ve vybraných městech, tedy i v Poličce, představil všechny možné krásy norské kultury. Prostřednictvím fotografií jsme nahlédli do přírodních krás Norska, poslechli si hudbu předních norských umělců, prohlédli si výstavu s názvem Cesta lesy od Hanse Børliho, zhlédli poetický film Mord a otevřeli literární okénko severských autorů 20. stol. Představeni byli: Hans Børli, Jan Erik Vold, Rolf Jacobsen, Paal Helge Haugen. Knihu Cesta lesy od Hanse Børliho si v poličské knihovně můžete půjčit během norského večera jsme knihu obdrželi darem.

A jak cestovatelský večer vnímala jedna z návštěvnic? „Naprosto mě fascinovaly fotografie, které byly v průběhu povídání promítány a které zobrazovaly krásu Norska ze všech možných perspektiv. Co se týče básní, které byly předčítány, byla z nich cítit jiná mentalita tohoto národa. Nejsem si jistá, zda se v Česku tyto básně setkají s pochopením, ale poezie je sama o sobě krásná, vhodná ke čtení v přírodě v blízkosti lesů," prozradila studentka Mirka Tichá.

Nevydali jste se s námi na cestu do Norska? Nevadí, přinášíme Vám pár slov organizátora festivalu PETRA UHLÍŘE, českého fotografa, básníka a překladatele.

Jak se liší mentalita českého národa od norské?

„Postihnout a popsat odlišnosti v mentalitě dvou národů to je nadlidský úkol. Pokusím se alespoň o nástin. Krásu uměleckých děl i přírody vnímají Norové velmi podobně jako my. Norové si daleko více než my cení tradic, umělců, kultury a své vlasti vůbec. Norů není mnoho, ale jsou hrdým národem. Jsou národem moudrých lidí, kteří se neženou jen za majetkem, ale chápou, že základem dobré společnosti a dobře fungujícího státu jsou vzdělaní, moudří a disciplinovaní lidé. Někdy se Norové zdají chladní a málomluvní. Není to pravda. Jsou to lidé velmi vnímaví, srdeční a otevření."

Co máte na Norsku nejraději?

„Norsko je pro mne a ještě dlouho bude zemí plnou krás a překvapení. Nejkrásnější jsou setkání s lidmi, poznávání toho, jak žijí, co je pro ně důležité, z čeho se radují. Lesy, fjordy, ledovce, vodopády, to vše je krásné, ale zážitky z osobních setkání jsou ty nejkrásnější, které si z Norska přivážím."

Když zavítáte do Norska, co tam podnikáte?

„Naše cesty do Norska byly vždy cestami, dá se říci, pracovními. Vždy měli konkrétní cíle potkat se a seznámit se s lidmi, hudebníky, umělci, navštívit místa, která mají pro Nory a jejich národ důležitost, navázat další kontakty, vidět a zažít „jak Norové žijí". Volných chvil je na těchto cestách, pokud vůbec nějaké jsou, velmi málo. Pohybujeme se také většinu času mimo turisticky atraktivní a vyhledávaná místa. Odvážím se však prohlásit, že každé místo, které jsme zatím v Norsku navštívili, má svoje kouzlo a svoji krásu."

Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v Norsku?

„Asi jím natrvalo zůstane Jezero Boren v pustině Kalevala. Místo, kde žil a tvořil Hans Børli. Místo, kde jsem se prvně setkal s norskou krajinou. Ta nás sice uvítala bouří a deštěm, ale navzdory tomu zůstala krajinou vlídnou a otevřenou."

Za jakým účelem pořádáte festival Dva jazyky jeden kraj?

„Každá cesta do zahraničí a setkání s jiným národem snad každého člověka ovlivní. Norsko a jeho kultura nás, dá se říci, zasáhly natolik, že si nechceme nechat tyto zážitky pro sebe. Norsko je totiž hodné pozornosti a také zkoumání. Norové jsou živoucím důkazem toho, že láska a pravda může zvítězit, vítězí nad lží a nenávistí. Národní hrdost a vlastenectví nejsou jen slova. I prožívání těchto slov je základem dobré společnosti. Snažíme se tedy toto dobré „norské poselství" nést a podávat dál."

KLÁRA KAŠPAROVÁ

Městská knihovna Polička