Exlibris Karla Beneše jsou již navždy součástí expozice muzea v čínské Šanghaji.

Akademický malíř a grafik Karel Beneš (nar. 1932) je žákem klasiků Antonína Strnadela či Karla Svolinského, proslulým ilustrátorem dětských knih, členem Spolku českých grafiků Hollar. V poslední době se proslavuje rozsáhlou sérií autorských exlibris. Již čtyřicet let se zúčastňuje skupinových i autorských výstav.

Grafik se v Moravské Třebové představil v roce 1988. Město mu učarovalo, i proto využil nabídky agilních členů Klubu přátel výtvarného umění (KPVU) ve městě k vytvoření souboru litografií exlibris s náměty městských motivů. Když „práci“ přijímal, netušil, jaký bude výsledek. Ten je však v současnosti plně známý, prokazatelný a potěšitelný.

Souborem „Moravskotřebovské motivy v litografiích Karla Beneše“ obeslal mezinárodní výstavu Exlibris v čínské Šanghaji (2008). Za umělecký soubor deseti exlibris získal cenu pro zahraniční účastníky. Práce jednoho z předních českých grafiků tak zůstala natrvalo umístěna v šanghajském muzeu „Fu Xian Zhai Exlibris“. V období konání světové výstavy EXPO 2010 ji zhlédlo i mnoho návštěvníků z celého světa. Město Moravská Třebová tak došlo nečekaného zviditelnění i v tak daleké a rozlehlé zemi, jakou Čína je.

Dokumenty, které potvrzují úspěch českého grafika Karla Beneše v Číně, i práce, kterou od něj obdržel třebovský Klub přátel výtvarného umění, je oceněním aktivity a prozíravosti členů KPVU, kteří vhodnou nabídkou inspirovali umělce k vytvoření jedinečného a úspěšného díla.

Třebovský KPVU pokračuje i nadále ve spolupráci s dalšími známými výtvarníky. Například v roce 2010 vytvořil pro členy klubu grafické listy s motivy třebovských a okolních kostelů a kaplí další přední český výtvarník Jiří Lípa. Činnost klubu se zaměřuje samozřejmě rovněž na propagaci místních výtvarníků. Potvrdila to nedávno uspořádaná výstava všech dostupných obrazů Moravské Třebové ze současnosti i z doby minulé. Vzbudila mimořádný zájem nejen místních občanů, ale také cizích návštěvníků.

Každoroční celostátní setkání sběratelů grafiky a exlibris v Moravské Třebové je nejlepším důkazem rozšiřování kulturního obrazu o městě.

MILOSLAV KUŽÍLEK,
FRANTIŠEK MATOUŠEK

komise památkové péče
Moravská Třebová