Dům zbrojnošů je jedinečnou součástí svojanovského hradu. „Byl postavený na konci patnáctého století a patří k mladším částem hradu," uvedl kastelán Miloš Dempír.

Původní stavba

Budova, která byla vybudovaná coby zázemí pro zbrojnoše, neprošla nikdy žádnými přestavbami ani úpravami. „Vše se proto podařilo dochovat v původním stavu. Trámové stropy z patnáctého století, omítky ze sedmnáctého století i vnější fasády tvoří největší hodnotu domu zbrojnošů. Jsou to neobvyklé, autenticky dochované prvky," vysvětlil Miloš Dempír.

Několik schodů dovede návštěvníky k historickým dveřím do hlavního sálu. Samotný prostor vypadá, jakoby odtud jen před chvílí odešli zbrojnoši. Uprostřed místnosti jsou dřevěné stoly, na kterých nechali historické hry, karty, šachy nebo vrchcáby, ale i oděvy. Stěny lemují truhlice. „Pokusili jsme se vytvořit iluzi, jak asi zbrojnoši v této budově trávili volný čas," upřesnil kastelán. Zdi dekorují historické zbraně z konce patnáctého a počátku šestnáctého století. Prostor doplňují také brnění.

Děti si mohou zahrát takzvané kroužky zahrát. „Mohou si také vyzkoušet helmici nebo drátěnou košili, která váží asi čtrnáct kilogramů," řekl kastelán. Zrakům všetečných návštěvníků určitě neunikne malé dělo, které je dodnes stále funkční. „Sloužilo mladým zbrojnošům, kteří se učili děla obsluhovat," poznamenal Miloš Dempír.

Nevyčíslitelnou hodnotu má také podkroví domu zbrojnošů. I pro ty našel správce hradu využití. „Umístili jsme tam výstavu modelů historických staveb," upřesnil kastelán. Ve vitrínách je celkem sto čtyřicet čtyři modelů hradů, zámků, ale i mlýnů, lidových staveb a dalších architektonicky zajímavých staveb.

Hlavní sál je rovněž využívaný pro romantické svatební obřady, někdy i pro koncerty, protože je v něm dobrá akustika. Dolní sál slouží pro svatební hostiny či jiné společenské akce.