V dubnu proto pro ně naplánovaly několik zajímavých akcí.

Procházka do přírody

Den Země si připomněly děti dopolední vycházkou k rybníku Rosnička, kde čistily les od odpadků a přímým prožitkem si tak mohly uvědomit, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují. O den později pokračovaly v oslavách sázením ovocných stromků na školní zahradě pod odborným vedením zahradnice paní Poulové (které tímto mockrát děkujeme) a vlastním přičiněním tak pomáhaly pečovat o životní prostředí, ve kterém se denně pohybují.

Za hvězdami

Děti se 24. dubna vydaly na školní výlet do brněnského planetária. V hledišti uprostřed velké kopule zhlédly interaktivní představení zvané Vzhůru nohama – pohádkový příběh o holčičce, která chodila hlavou dolů. Součástí představení byla prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí. Záměrem bylo, aby děti vnímaly, jak je náš svět rozmanitý a pozoruhodný, osvojovaly si poznatky o vesmíru, některých planetách, hvězdách a souhvězdích.

Čarodějnice

Zahrada naší školy se poslední dubnový den zaplnila různými babicemi, babiznami, čaroději a čarodějnicemi v převlecích při akci, na kterou byli pozváni také rodiče, nazvané Tři, dva, jedna teď, na koštěti leť! Zpívalo se, tancovalo, ale také čarovalo! Kouzelným zaříkávadlem si děti přičarovaly čarodějnickou módní přehlídku na červeném koberci. O reprodukovanou hudbu se postaral jeden z tatínků pan Pittner (i zde bychom chtěli poděkovat).

Děti zdolávaly jednotlivá stanoviště, kde plnily různé úkoly jako míchání lektvarů, prolézání pavučinou, překážková dráha na koštěti, závod pavouků, hledání příšerek ve slizu. Poslední poděkování patří panu Pavlišovi, který zajistil dřevo a postavil dětem vatru. Celou akci jsme tak mohli završit spálením slaměné čarodějnice, očistit tak sebe a přírodu od zla a nečisté moci a na závěr si pochutnat na opečených špekáčcích.

Cílem této akce bylo oživovat staré lidové tradice a také v dnešní uspěchané době prožít společně s dětmi a rodiči odpoledne v klidném, přátelském duchu. PETRA NOVÁKOVÁ