Přitom se uvažovalo, že by tabule připomínající odkaz ženy stála v předhradí. Zatím celá situace stojí tak, že je předjednané s rodinou zesnulé ženy, která zemřela v roce 1974, že pamětní deska by tu mohla být jen za podmínek, že vznikne v součinnosti s příbuznými a jejími nejbližšími. Ti si také nepřejí, aby dílo vznikalo na popud lidí, kteří nemají jakoukoliv spojitost s Živnými.

Myšlenka umístění vzpomínkové cedule se ovšem líbí městu i samotnému kastelánovi svojanovského hradu Miloši Dempírovi. Podle obou stran by cedule tedy mohla v budoucnu vzniknout.

Ten přitom zastává stejný názor. Tedy, že pamětní deska by měla zdobit areál hradu, avšak jen za předpokladu, že bude souhlasit také rodina. „Prozatím je to však věc mezi rodinou paní Živné a městem Polička," říká Miloš Dempír.

Záměr vyhotovení a umístění desky připomínající Marii Živnou se dostal až před radu města, která právě kvůli výše zmíněným důvodům prozatím nevyslovila souhlas. V příštích letech by se mohla situace otočit jedině ve spolupráci s rodinou Živných. Miloš Dempír si myslí, že upomínka na ženu, která zemřela v mladém věku, tu má své místo.

„Vůbec nejsme proti. Rodina pana Živného tu žila dlouhé roky a má velkou spojitost se zdejší krajinou. Pan Živný maloval a má tady také svou pamětní síň a my jsme připraveni umístit i desku, až se k tomuto kroku rozhodnou také pozůstalí," přibližuje kastelán svojanovského hradu Miloš Dempír svůj názor.

„Nedokážu říct, jestli by to mělo spojení desky a hradu zvláštní punc, ale určitě se nebráníme tomu, abychom jim vytvořili připomínku," dodává Dempír.
Marie Živná byla dcerou někdejšího dlouholetého svojanovského kastelána Aloise Živného. Byla členkou Církve sjednocení a je považována za mučednici během své misijní činnosti.

Komunistický režim ji perzekuoval a nechal uvěznit do žaláře stejně jako další lidi za spojení s církví, které bylo pro tehdejší zřízení nežádoucí. Marie Živná zemřela jako mladá dívka už ve čtyřiadvaceti letech ve vězení.