Výstava, kterou pracovníci poličského muzea uspořádali k Sionovým osmdesátým narozeninám, představila nejen studentské počátky jeho tvorby, ale i abstraktní období z počátku šedesátých let. Dnes jsou tyto Sionovy obrazy řazeny ke klasice českého výtvarného umění a jsou zastoupeny v mnoha prestižních českých galeriích.

Zbyšek Sion studoval na přelomu padesátých a šedesátých let na pražské Akademii výtvarných umění. Na právě skončené výstavě představil autor i řadu dosud nevystavených obrazů.