Jsem spoluvystavovatelka, a tak jsem byla přítomna „posunu a odsunu“ části mobiliáře. Pracovali všichni až do pozdních večerů, v zimě, jak jinak na zámku, v bundách a rukavicích, což práci ztěžuje a to značně, ale s vědomím, že se to návštěvníkům bude určitě pak líbit. Píši to také proto, že spousta návštěvníků si toto ani neuvědomí, proč také, kvůli tomu na zámek nejedou.

Jde mi spíše o to nastínit také tuto stránku, a proto veřejnosti trochu toho zákulisí poodhalit. Paní kastelánka se svým týmem má můj obdiv, protože život na zámku je krásný z pohledu nás návštěvníků, ale není opravdu lehký.

HELENA LANDOVÁ