Nakladatelství Lidové noviny by už v úterý mělo oficiálně uvést na trh první vydání Dějin východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526).
Více než osmisetstránkovou publikaci, obohacenou o obrazové přílohy a rozsáhlý jmenný rejstřík, nabízí nakladatelství za necelých sedm set korun.

Výsledek desetileté intenzivní práce především historiků z královéhradecké univerzity včera prezentoval vedoucí početného autorského kolektivu, kterým je profesor historie a rodák z Ústí nad Orlicí František Musil. Nápad sepsat a vydat souhrnné dějiny vznikl podle jeho slov již v 60. letech, nicméně realizace smělého plánu se zdařila až o půlstoletí později a prošla důkladnou odbornou diskuzí.

„V roce 2000 proběhly na fakultě první diskuze, zhruba za dva roky se na knize začalo pracovat. Za další rok jsme dokončili první verzi a poté proběhla veřejná obhajoba,“ popisuje vznik díla František Musil a připomíná také skutečnost, že celou řadu podnětných připomínek přidali rovněž regionální odborníci, muzejníci a archiváři. „Chtěli jsme, aby se na práci podívali i východočeští historikové, a tak jsme jim v roce 2007 poskytli pracovní verzi a konalo se pracovní setkání, na kterém se jich přes dvě dvacet vyjádřilo,“ dokládá profesor z Ústí nad Orlicí skutečnost, že jím vedený autorský kolektiv si dal na konečné podobě východočeských pravěkých a středověkých dějin záležet.

Co nabízí publikace, na níž finančně přispělo vedení obou východočeských krajů, svým čtenářům? Z pera profesora Musila kompletní přehled vývoje východních Čech od raného po vrcholný středověk. Činili se také další autoři. „Naši archeologové si vzali na starost pravěk, nechybí ale ani kapitoly z hospodářských, politických dějin či dějin umění. Důraz je kladen na husitské období, neboť východní Čechy byly jednou z jeho hlavních opor,“ rozvádí obsah novinky na knižních pultech František Musil a přidává ještě jednu zajímavost: „Řešili jsme otázku, co jsou východní Čechy, v době, o které píšeme, Pardubický a Hradecký kraj nebyly. Nakonec jsme použili dělení na Chrudimsko, Hradecko a Čáslavsko. Nechybí ani Kladsko, které bylo mezi východočeskými kraji ve středověku rovněž.“

JAN POKORNÝ