Zachycuje období od úsvitu dějin prakticky po současnost a co je nutné zdůraznit, neklade si za cíl být historickou odbornou publikací, ale knihou určeno co nejširší veřejnosti, tedy knihou populárně-naučnou.


K obci Chornice má velmi blízký vztah, má zde mnoho přátel, včetně starosty obce Jiřího Smékala: "Byli to právě tito lidé, kteří mi při práci všemožně vycházeli vstříc." Autor čerpal nejen z archivních materiálů, ale také obecních i farních kronik, stejně jako vzpomínek pamětníků i současníků, dokonce ojediněle včetně původních německých obyvatel. "Nejvíce pak musím poděkovat grafičce Ditě Malířové, která knize vtiskla velmi zdařilou tvář a společnosti TG TISK, s.r.o., Lanškroun pana Jiřího Sloupenského, která knihu ve skvělé polygrafické úpravě vytiskla," nezapomíná Oldřich Koudelka na spolupracovníky. Publikace vyšla v nákladu 1300 kusů. (tam)