Symbolem přátelství mezi členkami spolku je i takzvaný Přátelský quilt. Ten, který v současnosti v rámci výstavy Cesty litomyšlského patchworku zdobí zdi Městské galerie v Litomyšli v domě U Rytířů, je protkaný speciální ozdobnou přízí, kterou členky litomyšlského spolku dostaly od Holanďanek.
„Při poslední návštěvě šesti členek našeho spolku v Rodenu jsme si odvezly každá kousek stříbrné příze s příslibem tento kousek zapracovat do nějakého quiltu. Po příjezdu jsme oslovily další členky a nakonec se nás při výrobě quiltu sešlo čtrnáct," popsala vznik Přátelského quiltu Klára Beránková, předsedkyně Spolku patchworku Litomyšl.

Pod rukami čtrnácti členek vznikl quilt o čtrnácti  dílcích. „Stanovily jsme si nějaká pravidla pro ušití jednoho bloku a po spojení vzniklo zajímavé dílko, které se může neomezeně rozrůstat. Jediné, co se musí dodržet, je rozměr a použití stužky, která symbolizuje přátelství mezi námi," uvedla Klára Beránková. Motiv zpracovaný na každém dílku, technika i barevnost pak byla na volbě každé z jednotlivých autorek.

Formát Přátelského quiltu umožňuje jeho nekonečné rozrůstání. Quilt mohou členky kdykoliv v budoucnosti doplnit o další bloky. „Předpokládáme, že až na podzim opět na návštěvu přijedou Holanďanky, od kterých jsme stužku dostaly, požádáme je, aby se také zapojily a náš Přátelský quilt rozšířily," dodala Klára Beránková.